शाळेचे नियोजन

शालेय व्यवस्थापन समिती

व्यवस्थापन समिती 

अ. नं . नाव पद
१. श्री प्रकाश राजाराम पाटील अध्यक्ष
२. श्री. दादा बापू अवघडे उपाध्यक्ष
३. सौ. सुजाता संजय पालेकर सदस्य
४. सौ. मेघा पंडित गव्हाणे सदस्य
५. श्री. रामचंद्र पांडुरंग पवार सदस्य
६. श्री. प्रकाश गणपती राऊत सदस्य
७. सौ. मंजूषा मिलिंद गुरव सदस्य
८. सौ. पूनम बाळकृष्ण राऊत सदस्य
९. सौ. संगीता अशोक माने सदस्य
१०. श्री. राजेंद्र शंकर पवार सदस्य
११. श्री श्री. प्रवीण जगन्नाथ राऊत सदस्य
१२. श्री. चंद्रकांत दौलतराव मोरे सदस्य
१३. श्री. शरद दिनकरराव सवाखंडे सदस्य
१४. श्री. सुनिल तुकाराम हावरे सदस्य
१५. कु. श्रद्धा तात्यासाहेब गव्हाणे सदस्य
१६. आदित्य सुर्यकांत पवार सदस्य
१७. श्री. संकपाळ दिलीप निवृत्ती सचिव

मता -पालक शिक्षक संघ

माहिती भरलेली नाही

 

Comments are closed